top of page
groep copy.jpg

Personeel

download copy.png

Amanda van der Mescht

Stigter, Eienaar, Graad R & RR

 • Hoër Sertifikaat in vroeë kinderontwikkeling(NQF level 5)

 • SACE geregistreer

 • Kursus in Neuro Integration Movement (Brain Gym)

 • Geregistreer by SA nursing council

 • Noodhulp level 1

 • Diploma in berading (NQF level 5)

 • Diploma in Christelike Ontwikkeling

 • Baba en Peuter Kursus 1, 2 en 3

 • SAOU Proffesionele Ondersteuningsdienste (Bywoning sertifikaat)

VEL_8625.jpg

Jani Botha

Skoolhoof, Graad R & RR

 • Baccalaureate Graad

 • Gekwalifiseerde Graad R-Graad 3 onderwyseres

 • SACE geregistreer

 • Vroeë kinderontwikkeling in grondslagfase (BEd)

 • Special needs education

 • Kursus in Neuro Integration Movement (Brain Gym)

 • Kuns en kreatiwiteit kursus voltooi

 • Noodhulp leve 1

 • Baba en Peuter Kursus 1,2 en 3

 • SAOU Proffesionele Ondersteuningsdienste (Bywoning sertifikaat)

VEL_8636.jpg

Cherise van der Mescht

Onderhoof en Naskool(Hoof)

 • Hoër Sertifikaat in vroeë kinderontwikkeling (NQF level 5)

 • INTEC Child day care certificate

 • Early childhood conference (bywoning sertifikaat)

 • SAOU Proffesionele Ondersteuningsdienste (Bywoning sertifikaat)

 • Kursus in Neuro Integration Movement (Brain Gym)

 • Noodhulp level 1

 • SACE geregistreer

 • Kleuter Fantasie sensoriese integrasie bywoning sertifikaat

VEL_8593.jpg

Anneline Naude

Baba-Sentrum

 • Tans besig met Baba-Kursus

 • Noodhulp level 1

VEL_8547.jpg

Zanell van Rooyen

Kleuter-groep Juffrou

 • Birth-2 years play based learning course

 • 2-5 years play based learning course

 • Grade R play based learning course

 • Grad 1-3 play based learning course

 • Sensoriese en motoriese in die klein kind

VEL_8613.jpg

Veruschka Wessels

Kleuter-groep Juffrou

 • Tans besig met opleiding

VEL_8543.jpg

Cindy Engelbrecht

Peuter-groep Juffrou

 • Baby and Tots - Assessering werkswinkel

 • Baby and tots - Musiek en ouditiewe persepsie

 • Potjie opleiding in die klein kind

VEL_8619.jpg

Nadia Engelbrecht

Graad R & RR assistent

 • Tans besig met opleiding

VEL_8584.jpg

Maria

Mfulwane

Assistent-Baba Sentrum

VEL_8573.jpg

Elizabeth Shawe

Assistent-Peuter Klas

VEL_8597.jpg

Thiva Natshilayuly

Assistent-Graad R

VEL_8607.jpg

Magriet

Malatsi

Assistent-Graad RR

VEL_8579.jpg

Christinah Mfulwane

Assistent-Kleuter Klas

bottom of page